Nghiên cứu của CUHK về tầm quan trọng của Bản cáo bạch với kết quả huy động vốn qua IPO Thông cáo báo chí

Nghiên cứu của CUHK về tầm quan trọng của Bản cáo bạch với kết quả huy động vốn qua IPO

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media Outreach – Nghiên cứu của Paul B. McGuinness, Giáo sư Khoa Tài chính tại Trường Đại học Trung Quốc của Hồng Kông (The Chinese University of Hong Kong – CUHK), với tựa đề “Risk factor and use of proceeds declarations and their effects on IPO subscription, price ‘fixings’, liquidity […]