Khách nội cứu du lịch thoát giảm doanh thu Du lịch

Khách nội cứu du lịch thoát giảm doanh thu

Lượng du khách nội địa trong 7 tháng đầu năm tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái góp phần làm thu nhập xã hội của ngành du lịch tăng gần 9%, bất chấp lượng khách nước ngoài giảm mạnh.