DHL đáp ứng tốt nhu cầu xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản của Australia khi xảy ra COVID-19 Thông cáo báo chí

DHL đáp ứng tốt nhu cầu xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản của Australia khi xảy ra COVID-19

MELBOURNE, AUSTRALIA – Media OutReach – Ngày 24 tháng 4 năm 2020 – Bộ Nông nghiệp Australia đã xác định tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng là mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với nông dân và ngư dân ở nước này, nơi xuất khẩu khoảng 65% hàng nông sản, trong đó phần lớn xuất đi các […]