Năm 2013: Sẽ có quy chế quản trị rủi ro thống nhất Chứng khoán

Năm 2013: Sẽ có quy chế quản trị rủi ro thống nhất

Hầu hết các công ty chứng khoán đều có quy trình quản trị rủi ro song việc thực tại một số công ty chứng khoán lại khá lỏng lẻo dẫn tới nhiều vụ “bê bối” xảy ra trên thị trường trong thời gian qua.

Theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC, công ty chứng khoán buộc phải hoàn thiện quy trình, hệ thống quản trị rủi ro trong vòng 1 năm kể từ ngày có hiệu lực 15/1/2013. Như vậy từ ngày 15/1/2014, công ty chứng khoán sẽ phải đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống và quy trình quản trị rủi ro như quy định tại quy chế hướng dẫn việc thiết lập hệ thống và thực hiện quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán.