Chứng khoán: Mong manh ranh giới hành chính-hình sự Chứng khoán

Chứng khoán: Mong manh ranh giới hành chính-hình sự

Việc hình sự hóa các vi phạm pháp luật của người đứng đầu Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông và các thành viên đã cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi thao túng, trục lợi của các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, từ đó lại đặt ra vấn đề vấn đề: Hành vi thao túng ở mức độ nào thì xử phạt hành chính? Mức độ nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?