6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận thuần của Kerry Logistics đạt 1,53 tỷ HKD, tăng 81% so với cùng kỳ 2020 Thông cáo báo chí

6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận thuần của Kerry Logistics đạt 1,53 tỷ HKD, tăng 81% so với cùng kỳ 2020

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 27 tháng 8 năm 2021 – Kerry Logistics Network Limited (Kerry Logistics; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 0636) vừa công bố kết quả kinh doanh tạm thời của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2021 […]