"Chắc chắn giảm ùn tắc, tăng ATGT vào cuối 2012" Giao thông

"Chắc chắn giảm ùn tắc, tăng ATGT vào cuối 2012"

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định với giải pháp đồng bộ, chắc chắn đến cuối năm 2012 sẽ giảm ùn tắc và an toàn giao thông được cải thiện.

Theo ông Thăng, sự yếu kém về cơ sở hạ tầng là đúng, không sai, phương tiện giao thông công cộng thiếu, chất lượng kém. Để hạn chế và giảm phương tiện cá nhân, ngành giao thông phải làm đồng bộ, không thể chờ cái này trước rồi mới làm cái kia và thưc hiện có lộ trình.