AIA Singapore tuyển dụng 500 vị trí làm Tư vấn liên kết tài chính, với các mức tiền lương, thưởng hấp dẫn Thông cáo báo chí

AIA Singapore tuyển dụng 500 vị trí làm Tư vấn liên kết tài chính, với các mức tiền lương, thưởng hấp dẫn

SINGAPORE – Media OutReach – Công ty Bảo hiểm AIA Singapore vừa thông báo về việc tạo ra hơn 500 vị trí làm Tư vấn liên kết tài chính AIA trong Chương trình liên kết tài chính (Financial Associate Scheme – FAS). Chương trình mang lại sự ổn định tài chính cao hơn cho những cá nhân […]