LCP: Năm 2021, các khoản tiền thuê nhà tại London của các nhà đầu tư Châu Á cao gấp 3 lần so với năm 2020 Thông cáo báo chí

LCP: Năm 2021, các khoản tiền thuê nhà tại London của các nhà đầu tư Châu Á cao gấp 3 lần so với năm 2020

LONDON, VƯƠNG QUỐC ANH & ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 28 tháng 2 năm 2022 –  Trong một báo cáo nghiên cứu mới nhất của mình, London Central Portfolio (LCP) – Đại lý mua bán, thuê, môi giới thuê bất động sản một cửa hàng đầu của khu vực Trung tâm London […]