Khảo sát của Herbalife Nutrition: Chuyên gia chăm sóc sức khỏe đạt điểm tín nhiệm cao nhất ở châu Á – Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

Khảo sát của Herbalife Nutrition: Chuyên gia chăm sóc sức khỏe đạt điểm tín nhiệm cao nhất ở châu Á – Thái Bình Dương

Gần 75% khách hàng ở khu vực châu Á -- Thái Bình Dương cho rằng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe là nguồn cung cấp lời khuyên về dinh dưỡng đáng tin cậy nhất. HONG KONG, TRUNG QUỐC - Media OutReach - Ngày 30/10/2020 -Công ty dinh dưỡng danh tiếng hàng đầu thế giới Herbalife Nutrition, vừa mới ra...