Nghiên cứu mới của Ruder Finn về nội dung quảng bá tác động đến người tiêu dùng ở Malaysia Thông cáo báo chí

Nghiên cứu mới của Ruder Finn về nội dung quảng bá tác động đến người tiêu dùng ở Malaysia

SINGAPORE – Media OutReach – Công ty Ruder Finn vừa công bố kết quả từ công trình nghiên cứu mới nhất có tên gọi: “Entertain Me. Inform Me. Inspire Me. Feed Me: How to Satisfy Southeast Asia With Your Content” (tạm dịch là Hãy vui, hãy thông tin, hãy truyền cảm hứng và hãy ăn uống […]
Nghiên cứu mới của Ruder Finn về nội dung quảng bá tác động đến người tiêu dùng ở Singapore Thông cáo báo chí

Nghiên cứu mới của Ruder Finn về nội dung quảng bá tác động đến người tiêu dùng ở Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Công ty Ruder Finn vừa công bố kết quả từ công trình nghiên cứu mới nhất có tên gọi: “Entertain Me. Inform Me. Inspire Me. Feed Me: How to Satisfy Southeast Asia With Your Content” (tạm dịch là Hãy vui, hãy thông tin, hãy truyền cảm hứng và hãy ăn uống […]