Hội nghị BCH TW Đảng: Tạo khí thế mới, niềm tin mới Chính trị

Hội nghị BCH TW Đảng: Tạo khí thế mới, niềm tin mới

"Kết thúc Hội nghị Trung ương 6, khóa XI, mỗi đại biểu đều cảm nhận như vừa trải qua một lớp học chính trị đặc biệt về công tác xây dựng Đảng..."

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải, và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ksor Phước, Lương Ngọc Bính,  đã trao đổi với phóng viên về những cảm nhận sâu sắc, những điều tâm đắc nhất về Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI vừa bế mạc chiều nay...