Ông Tiền Quốc Hào được bổ nhiệm làm CEO khu vực Châu Á của Toyota Motor Corp. (TMC) và Chủ tịch của TMAP Thông cáo báo chí

Ông Tiền Quốc Hào được bổ nhiệm làm CEO khu vực Châu Á của Toyota Motor Corp. (TMC) và Chủ tịch của TMAP

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 1 tháng 4 năm 2022 – Công ty Toyota Motor Châu Á – Thái Bình Dương (Toyota Moto Asia Pacific Pte Ltd – TMAP) vừa chính thức thông báo: ông Yoichi Miyazaki, Giám đốc điều hành (CEO) Khu vực Châu Á, đã được thăng chức thành Giám đốc vận hành (COO) […]