Trái phiếu 250 triệu euro của European TopSoho S.à r.l. có thể chuyển đổi thành cổ phần của SMCP S.A. Thông cáo báo chí

Trái phiếu 250 triệu euro của European TopSoho S.à r.l. có thể chuyển đổi thành cổ phần của SMCP S.A.

LUXEMBOURG – Media OutReach – Ngày 18 tháng 1 năm 2021 – Công ty European TopSoho S.à r.l. vừa công bố thêm thông tin liên quan đến Trái phiếu doanh nghiệp trị giá 250 triệu euro, lãi suất 4% đến hạn vào năm 2021, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của SMCP S.A. (ISIN XS1882680645). Tham […]