Học viện MDRT đổi mới thành một kiểu hiệp hội giúp hội viên nâng cao trình độ chuyên môn Thông cáo báo chí

Học viện MDRT đổi mới thành một kiểu hiệp hội giúp hội viên nâng cao trình độ chuyên môn

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 15 tháng 12 năm 2020 – Million Dollar Round Table – MDRT (tạm dịch Bàn tròn triệu dollar), một hiệp hội hàng đầu thế giới được thành lập vào năm 1927 dành cho các chuyên gia dịch vụ tài chính, bảo hiểm – đang mở rộng việc hỗ trợ và tiếp […]