Schneider Electric tích cực đóng góp vào việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris) Thông cáo báo chí

Schneider Electric tích cực đóng góp vào việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris)

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 28 tháng 4 năm 2023 – Schneider Electric công ty đi đầu trong việc chuyển đổi kỹ thuật số về quản lý năng lượng và tự động hóa và là tổ chức công chịu trách nhiệm Tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris) […]