NTUC LearningHub: Các kỹ năng thích ứng là tối quan trọng với doanh nghiệp khi xảy ra COVID-19 Thông cáo báo chí

NTUC LearningHub: Các kỹ năng thích ứng là tối quan trọng với doanh nghiệp khi xảy ra COVID-19

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 5 tháng 6 năm 2020 – Trong thời kỳ xảy ra đại dịch COVID-19, các kỹ năng thích ứng được chủ lao động ở Singapore đánh giá là quan trọng nhất, đứng đầu danh sách các năng lực mà lực lượng lao động cần có để sống sót sau tác động […]
Brandnow.asia cùng với các đối tác thuộc PRN tổ chức tư vấn miễn phí về nhiều chủ đề chuẩn bị cho hậu COVID-19 Thông cáo báo chí

Brandnow.asia cùng với các đối tác thuộc PRN tổ chức tư vấn miễn phí về nhiều chủ đề chuẩn bị cho hậu COVID-19

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 1 tháng 6 năm 2020 – Đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Brandnow.asia đã kết hợp với các đối tác hợp tác để tư vấn miễn phí […]