Kinh tế

Chính phủ cho phép thăm dò mỏ sắt Núi Vi

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý cho triển khai thăm dò mỏ sắt Núi Vi, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái từ năm 2008 làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác để cung cấp nguyên liệu quặng sắt cho Nhà máy luyện gang-thép tại Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Yên Bái.