Nền tảng bán buôn B2B trực tuyến Peeba bổ nhiệm 2 vị trí lãnh đạo chủ chốt mới để đẩy mạnh kinh doanh Thông cáo báo chí

Nền tảng bán buôn B2B trực tuyến Peeba bổ nhiệm 2 vị trí lãnh đạo chủ chốt mới để đẩy mạnh kinh doanh

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 30 tháng 6 năm 2022 –Peeba, nền tảng bán buôn theo mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) trực tuyến có trụ sở tại Hồng Kông vừa công bố 2 quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt cấp cao khi công ty tăng cường […]