EU hạn chế mức hỗ trợ đối với ngành sữa Kinh tế

EU hạn chế mức hỗ trợ đối với ngành sữa

Liên minh châu Âu đã quyết định hạn chế mức hỗ trợ cho nông dân sản xuất sữa đang gặp khó khăn trong 2 năm tới, nhưng sẽ điều tra các siêu thị lớn xem có sử dụng "con bài" sức mua yếu một cách không công bằng.