CPA Australia: Các chuyên gia tài chính lạc quan một cách thận trọng về triển vọng kinh tế Hồng Kông Thông cáo báo chí

CPA Australia: Các chuyên gia tài chính lạc quan một cách thận trọng về triển vọng kinh tế Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach -Ngày 7 tháng 12 năm 2021 – Theo một cuộc khảo sát mới nhất của CPA Australia, một trong những tổ chức kế toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, triển vọng kinh tế Hồng Kông đã được cải thiện và phù hợp với mức tăng trưởng khiêm […]