Các trung tâm mua sắm ở Hồng Kông được khuyến khích tham gia Giải thưởng ISCM lần đầu tiên năm 2021 Thông cáo báo chí

Các trung tâm mua sắm ở Hồng Kông được khuyến khích tham gia Giải thưởng ISCM lần đầu tiên năm 2021

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach –  Cuộc thi giành Giải thưởng ISCM năm 2021 lần đầu tiên hiện đang mở để nhận hồ sơ tham gia bắt đầu tư nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Do Viện Quản lý trung tâm mua sắm (Institute of Shopping Centre Management – […]