VinUni và Đại học Illinois tại Urbana-Champaign khai trương Trung tâm Y tế Thông minh VinUni-Illinois (VISHC) Thông cáo báo chí

VinUni và Đại học Illinois tại Urbana-Champaign khai trương Trung tâm Y tế Thông minh VinUni-Illinois (VISHC)

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach  – Ngày 20 tháng 7 năm 2022 – VinUniversity (VinUni) và Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (University of Illinois at Urbana-Champaign: UIUC) vừa khai trương Trung tâm Y tế Thông minh VinUni-Illinois (VinUni-Illinois Smart Health Center: VISHC), nơi sẽ tập trung vào nghiên cứu liên ngành trong công […]