Media OutReach Newswire ra mắt layout nội dung tin tức mới cho các nhà báo, đối tác truyền thông online Thông cáo báo chí

Media OutReach Newswire ra mắt layout nội dung tin tức mới cho các nhà báo, đối tác truyền thông online

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 11 tháng 7 năm 2022 – Media OutReach Newswire vừa thông báo ra mắt định dạng email thông cáo báo chí mới dành cho các nhà báo và layout (là hệ thống của toàn bộ thiết kế, trình bày chi tiết và nội dung cần truyền […]