72% chủ sử dụng lao động ở Singapore muốn tuyển lao động có thể đảm nhiệm nhiều vị trí Thông cáo báo chí

72% chủ sử dụng lao động ở Singapore muốn tuyển lao động có thể đảm nhiệm nhiều vị trí

SINGAPORE – Media OutReach – Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nơi các công ty và cá nhân buộc phải thích ứng và phát triển trong một thế giới bị gián đoạn, sự thay đổi về các kỹ năng cần thiết để duy trì sự tồn tại của […]