SunMirror AG tuyển mộ được ông Simon Griffiths, chuyên gia địa chất về làm giám đốc, cố vấn kỹ thuật Thông cáo báo chí

SunMirror AG tuyển mộ được ông Simon Griffiths, chuyên gia địa chất về làm giám đốc, cố vấn kỹ thuật

ZUG, THỤY SĨ- EQS Newswire – Ngày 24 tháng 6 năm 2021 –  SunMirror AG (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán XETRA, Vienna, Áo, với mã: ROR1; ISIN CH0396131929) – công ty chuyên thăm dò và khai thác các loại nguyên liệu thô như vàng, lithium, các kim loại và […]