PolyU ký Biên bản ghi nhớ với 3 đối tác chiến lược để cùng hỗ trợ các start-up phát triển ở Khu vực Vịnh lớn Thông cáo báo chí

PolyU ký Biên bản ghi nhớ với 3 đối tác chiến lược để cùng hỗ trợ các start-up phát triển ở Khu vực Vịnh lớn

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 30 tháng 9 năm 2021 – Đại học Bách khoa Hồng Kông (Hong Kong Polytechnic University – PolyU) vừa ký biên bản ghi nhớ (MoU) với 3 đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy hơn nữa việc triển khai Dự án “GBA PolyVentures 2025” (tạm dịch […]
Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) đổi mới chương trình giảng dạy gắn với công nghệ của Công nghiệp 4.0 Thông cáo báo chí

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) đổi mới chương trình giảng dạy gắn với công nghệ của Công nghiệp 4.0

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Với sự xuất hiện của Công nghiệp 4.0 như một xu hướng quan trọng định hình tương lai, đổi mới và công nghệ đã trở thành động lực mới cho nền kinh tế của Hồng Kông và Khu vực Vịnh lớn (gồm Hồng Kông, Macau và 9 […]