Hang Lung Group và Hang Lung Properties công bố Báo cáo Bền vững trực tuyến năm 2020 Thông cáo báo chí

Hang Lung Group và Hang Lung Properties công bố Báo cáo Bền vững trực tuyến năm 2020

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Hang Lung Group Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã chứng khoán là 00010) và Hang Lung Properties Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã chứng khoán là 00101) vừa […]