Kerry Logistics Network khai trương tuyến vận tải đa phương thức từ Riga (Latvia) đến Mông Cổ Thông cáo báo chí

Kerry Logistics Network khai trương tuyến vận tải đa phương thức từ Riga (Latvia) đến Mông Cổ

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 21 tháng 12 năm 2020 – Kerry Logistics Network (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 0636) là một doanh nghiệp logistics bên thứ 3 (3PL) toàn cầu đã chính thức khai trương các sản phẩm vận […]