Năm 2021, tổng doanh thu của Tập đoàn viễn thông CITIC Telecom đạt 9.486 triệu HKD, tăng 6,3% so với năm 2020 Thông cáo báo chí

Năm 2021, tổng doanh thu của Tập đoàn viễn thông CITIC Telecom đạt 9.486 triệu HKD, tăng 6,3% so với năm 2020

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 15 tháng 3 năm 2022 – CITIC Telecom International Holdings Limited (“CITIC Telecom”; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã: 1883), doanh nghiệp viễn thông đa quốc gia có định hướng Internet hàng đầu châu Á chuyên cung […]