NEOLINK (thuộc VNET Group) giành Giải thưởng Công nghệ Xuất sắc Singapore về Điện toán đám mây – Viễn thông Thông cáo báo chí

NEOLINK (thuộc VNET Group) giành Giải thưởng Công nghệ Xuất sắc Singapore về Điện toán đám mây – Viễn thông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – – NEOLINK, một thương hiệu con của VNET Group (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, New York, Mỹ, với mã: VNET), có vinh dự giành được Giải thưởng Công nghệ Xuất sắc Singapore về Điện toán đám mây – Viễn thông do […]