Hợp tác với Maxis, công ty viễn thông hàng đầu của Malaysia, CSG tạo ra trải nghiệm mới cho khách hàng Thông cáo báo chí

Hợp tác với Maxis, công ty viễn thông hàng đầu của Malaysia, CSG tạo ra trải nghiệm mới cho khách hàng

BRISBANE, AUSTRALIA – News Direct – CSG®(có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, New York, Mỹ, với mã: CSGS) vừa công bố thỏa thuận hợp tác mới có hiệu lực nhiều năm nhằm mở rộng mối quan hệ với  Maxis, doanh nghiệp cung cấp giải pháp hội tụ hàng đầu […]