Bộ xét nghiệm COVID-19 RT PCR CE-IVD của Fluxergy (Mỹ) được phê duyệt để sử dụng ở thị trường EU Thông cáo báo chí

Bộ xét nghiệm COVID-19 RT PCR CE-IVD của Fluxergy (Mỹ) được phê duyệt để sử dụng ở thị trường EU

IRVINE, BANG CALIFORNIA. – News Aktuell – Fluxergy, Inc., một công ty nền tảng điểm chăm sóc chẩn đoán y tế của Mỹ, với giải pháp công nghệ phát hiện có khả năng đa hợp và đa phương thức, vừa thông báo thêm về hiệu suất lâm sàng được cải thiện của Bộ xét nghiệm COVID-19 theo […]