[Mega Story] Hành trình xây dựng thương hiệu du lịch Việt Du lịch

Hành trình xây dựng thương hiệu du lịch Việt

Năm 1992, khách quốc tế đến Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 250.000 lượt, đến hết năm 2019 đã đạt mốc 18 triệu lượt; phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 726.000 tỷ đồng.