Hải quan điện tử giúp nâng hiệu suất xuất nhập khẩu Kinh tế

Hải quan điện tử giúp nâng hiệu suất xuất nhập khẩu

Sau 7 năm triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử, đầu tháng 1/2013, ngành hải quan chính thức công bố mở rộng phương thức này trên phạm vi toàn quốc. Các khâu tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử được tự động hóa thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
 
Việc tự động hóa của khâu này giúp cơ quan hải quan tăng hiệu quả làm việc, giảm thiểu các tiêu cực xảy ra đồng thời đảm bảo minh bạch của các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại. Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan được quyền khai tất cả 24 giờ trên 7 ngày thay vì trong giờ hành chính như cũ.