Xã hội

Hỗ trợ 310 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trích 310 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 cho 18 địa phương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Nguồn kinh phí trên được dùng để hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, tu bổ cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi, giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.
Xã hội

210 tỷ đồng khắc phục hậu quả báo số 6

Ngày 9/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định trích 210 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 và xuất cấp không thu tiền 2.200 tấn gạo để hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 6.