Công ty 7ECO sử dụng chuyển đổi kỹ thuật số để cách mạng hóa ngành nông nghiệp Việt Nam Thông cáo báo chí

Công ty 7ECO sử dụng chuyển đổi kỹ thuật số để cách mạng hóa ngành nông nghiệp Việt Nam

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu để phát triển và công nghệ hóa lĩnh vực chế biến nông sản. Là doanh nghiệp phát triển hàng đầu trong quá trình này, 7ECO đang nỗ lực cho […]