Chubb bổ nhiệm ông Omar Ghaznawi làm Giám đốc khu vực của các dòng bảo hiểm cá nhân quốc tế (IPL) Thông cáo báo chí

Chubb bổ nhiệm ông Omar Ghaznawi làm Giám đốc khu vực của các dòng bảo hiểm cá nhân quốc tế (IPL)

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 1 tháng 2 năm 2023 – Công ty Bảo hiểm Chubb vừa có quyết định bổ nhiệm ông Omar Ghaznawi làm Giám đốc khu vực của các dòng bảo hiểm cá nhân quốc tế (International Personal Lines – IPL) cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Quyết định này có […]