Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight (Sunlight REIT) mua lại West 9 Zone Kids với giá 748 triệu HKD Thông cáo báo chí

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight (Sunlight REIT) mua lại West 9 Zone Kids với giá 748 triệu HKD

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 11 tháng 1 năm 2023 – Henderson Sunlight Asset Management Limited, với tư cách là đơn vị quản lý của Sunlight Real Estate Investment Trust – Sunlight REIT (Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight) vừa thông báo: một phương tiện chuyên dụng do […]
Nufarm (Australia) trở thành cổ đông của CROP.ZONE – startup về công nghệ nông nghiệp của Đức Thông cáo báo chí

Nufarm (Australia) trở thành cổ đông của CROP.ZONE – startup về công nghệ nông nghiệp của Đức

AACHEN, ĐỨC – Newsfile Corp. – Ngày 20 tháng 4 năm 2021 – Nufarm – công ty chuyên về giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật của Australia vừa thông báo đã chuyển đổi khoản đầu tư tài chính hiện hữu vào CROP.ZONE, công ty khởi nghiệp (startup) công nghệ nông nghiệp (agtech) của Đức […]