Ảnh minh họa. (Nguồn: houzz.com)

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết, tài sản của các hộ gia đình nước này ước vào khoảng 1.684 tỷ yen (13.700 tỷ USD) vào cuối tháng 9/2015, tăng 1,7% so với năm trước nhưng lại giảm so với mức cao kỷ lục hồi cuối tháng Sáu.

Kết quả sơ bộ cho thấy, trong các loại tài sản, tiền mặt và tiền gửi đã tăng 1,9% lên 887.000 tỷ yen, chiếm 52,7% tổng số tài sản kể trên.

Trong khu vực doanh nghiệp, các tài sản tài chính do các công ty phi tài chính nắm giữ tăng 7,7% lên 1.087 tỷ yen nhờ tình hình kinh doanh cải thiện.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản tăng 11,4% nhờ hoạt động sáp nhập và mua doanh nghiệp tại nước ngoài.

Số liệu hàng quý cũng cho thấy số trái phiếu chính phủ Nhật Bản chưa đến kỳ hạn thanh toán đã tăng 2,7% lên 1.040 tỷ yen.

BoJ vẫn là chủ sở hữu trái phiếu chính phủ lớn nhất khi nắm giữ 315.000 tỷ yên, tăng 35,3% và chiếm 30,3% tổng lượng trái phiếu chính phủ, khi ngân hàng tiếp tục mua vào rất nhiều trái phiếu như một phần chính sách nới lỏng tiền tệ tại nước này./.