Bộ Tài chính và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) vừa ký Hợp đồng tài trợ khoản tín dụng 150 triệu EURO cho mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu vào ngày hôm nay (31/10).

Phó Chủ tịch Álvarez, người phụ trách các hoạt động của EIB ở Châu Á nhấn mạnh: "EIB, với tư cách là Ngân hàng của EU, cam kết mạnh mẽ đối với hành động vì biến đổi khí hậu và coi đó là một trong những ưu tiên toàn cầu của EU".

Ngoài ra, Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh rằng, sự kiện này là một cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác tuyệt vời của Ngân hàng với các cơ quan Việt Nam và tin tưởng rằng các khoản đầu tư được tài trợ theo Khoản vay khung sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao và bền vững của Việt Nam.

Khoản vay 150 triệu EURO sẽ đóng góp cho bền vững môi trường và cung cấp nguồn tài chính dài hạn cho các dự án đầu tư góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tránh hoặc giảm lượng khí thải của hiệu ứng nhà kính bằng việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả năng lượng là những mục tiêu ưu tiên cho vay của EIB.

Theo đó, khoản vay này sẽ được cung cấp thông qua Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam cho bốn ngân hàng Nhà nước nắm cổ phần chi phối để cho vay các dự án có mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu quy mô nhỏ.

Bốn ngân hàng nhà nước này bao gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phát triển (Agribank), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) nắm cổ phần chi phối, nằm trong số các ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, có khả năng cấp vốn và quản lý các dự án đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp./

Đây là khoản vay thứ hai theo loại hình này ở Việt Nam. Khoản đầu tiên là Hiệp định vay khung về tín dụng môi trường cho Việt Nam trị giá 100 triệu Euro được ký vào tháng 5 năm 2009 cho các dự án đầu tư góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và hỗ trợ các dự án có yếu tố EU, đã được hai bên thực hiện thành công.

Khoản vay này được cung cấp theo Ủy quyền về biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2013 và là hoạt động thứ tám của EIB tại Việt Nam, nơi Ngân hàng bắt đầu hoạt động vào năm 1996. 

Xuân Dũng (Vietnam+)