Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: Vietcombank)

Ngày 27/4, tại thành phố Hải Phòng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Hải Phòng đã ký kết hợp đồng trị giá 700 tỷ đồng để đầu tư cho Dự án xây dựng Cảng Container Vip Greenport của do Công ty Cổ phần Cảng xanh VIP làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng Cảng Container Vip Greenport có tổng mức đầu tư là 1.373 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm 2015) với mức đầu tư là 971 tỷ đồng; giai đoạn 2 (năm 2016) có mức đầu tư là 402 tỷ đồng.

Dự án được đánh giá là phù hợp với quy hoạch ngành và là bước phát triển tất yếu trong giai đoạn cần thiết phải đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống cảng biển để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế của khu vực./.