Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 26/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã ký kết văn bản thỏa thuận, tài trợ vốn để thực hiện các chương trình và dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, trong giai đoạn 2018-2022, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã tài trợ không hoàn lại cho Quảng Trị gần 8 triệu USD, tương đương trên 180 tỷ đồng.

Với số vốn này, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới sẽ triển khai chương trình phát triển vùng ở các huyện Hướng Hóa, Hải Lăng, Đakrông và chương trình tài chính vi mô tại các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh và Hải Lăng.

[Sắp hoàn thành dự án "Hạnh phúc Quảng Trị" do KOICA viện trợ]

Trong số trên, chương trình phát triển vùng có số vốn trên 5,3 triệu USD; bao gồm các dự án bảo vệ trẻ em, dinh dưỡng, y tế và cộng đồng tham gia bảo trợ trẻ em. Chương trình này có mục tiêu cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương.

Đối với chương trình tài chính vi mô có số vốn 2,6 triệu USD, cung cấp các dịch vụ tài chính, bao gồm tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm. Chương trình này giúp cộng đồng phát triển kinh tế thông qua đa dạng và mở rộng các mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ; giúp người dân có thêm điều kiện nuôi con, cho con đi học, chi trả dịch vụ y tế...

Trong giai đoạn 2017-2019, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Hàn Quốc, thông qua đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam cũng đã tài trợ gần 1 triệu USD cho huyện Triệu Phong (Quảng Trị) để phát triển chuỗi giá trị về nông sản canh tác tự nhiên.

Dự án này tập trung củng cố và mở rộng mô hình canh tác tự nhiên đến 1.000 hộ dân nghèo ở năm xã của huyện Triệu Phong gồm Triệu Trung, Triệu Tài, Triệu Sơn, Triệu Trạch và Triệu Thượng, qua đó giúp các hộ nông dân tăng thu nhập./.