Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon. (Nguồn: zimbio.com)

Ngày 10/2, Quốc hội Tajikistan đã bỏ phiếu nhất trí vào ngày 22/5 tới tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp theo hướng mở rộng quyền hạn của tổng thống.

Một trong những nội dung sửa đổi chính là dỡ bỏ giới hạn về số nhiệm kỳ tối đa của một tổng thống.

Nếu quy định này được người dân ủng hộ, Tổng thống đương nhiệm 63 tuổi Emomali Rakhmon sẽ có thể ứng cử tái nhiệm trong các kỳ bầu cử tiếp theo.

Nội dung sửa đổi thứ hai là hạ độ tuổi tối thiểu của ứng cử viên tổng thống từ 35 xuống 30 tuổi.

Người dân cũng sẽ được hỏi ý kiến về quy định cấm các đảng chính trị của các quốc gia khác hoạt động tại Tajikistan, cấm lập các đảng trên cơ sở tôn giáo và dân tộc, cũng như cấm tài trợ từ các tổ chức, pháp nhân và công dân nước ngoài cho các chính đảng ở Tajikistan.

Hiến pháp hiện hành của Tajikistan được thông qua từ năm 1994 và được sửa đổi, bổ sung hai lần vào năm 1999 và 2003. Theo đó quốc hội gồm hai viện và nhiệm kỳ tổng thống tăng từ 5 năm lên 7 năm. Tổng thống đương nhiệm Emomali Rakhmon sẽ tại vị đến năm 2020./.