(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Bộ Y tế vừa triển khai Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số năm 2018.

Thời gian qua, nhờ các chương trình mục tiêu y tế-dân số, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản như thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh…