Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký Công văn yêu cầu các địa phương có liên quan phối hợp với các Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh ngay công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án thép tại địa phương; đồng thời tạm dừng việc xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án thép xây dựng thông thường.

Yêu cầu này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Hiệp hội Thép Việt Nam liên quan đến một số giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025, trong đó có đề nghị Chính phủ sớm đình chỉ các dự án nhà máy thép đang xây dựng hoặc sắp xây dựng mà không đảm bảo nguyên liệu để hoạt động lâu dài, nhằm giảm bớt thiệt hại cho nền kinh tế.

Theo Công văn chỉ các dự án sản xuất thép đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu quặng sắt, các dự án sản xuất thép chất lượng cao (thép kỹ thuật điện, ống thép không hàn, thép hình cỡ lớn, thép hợp kim, thép đặc biệt) mới được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư. Vì vậy, các địa phương được giao rà soát kỹ các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, có giải pháp xử lý đối với các dự án không triển khai theo đúng tiến độ, nội dung đã cam kết, không đủ nguồn nguyên liệu để duy trì sản xuất lâu dài.


Công văn cũng nếu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm rà soát, kiểm tra nguồn nguyên liệu quặng sắt cung cấp cho các dự án thép đã được cho phép đầu tư, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý đối với các dự án không đủ nguồn nguyên liệu quặng sắt để duy trì sản xuất lâu dài.

Để hỗ trợ hợp lý và kịp thời việc đầu tư và sản xuất thép trong nước, phù hợp với lộ trình hội nhập của Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương quy định mức thuế tài nguyên, môi trường, thuế xuất-nhập khẩu đối với mặt hàng thép, trên cơ sở đánh giá trữ lượng tài nguyên quặng sắt, khả năng sản xuất và nhu cầu trong nước và chính sách thuế hiện hành.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát mức độ ô nhiễm môi trường của các cơ sở luyện kim tại địa phương, kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục./.

(TTXVN/Vietnam+)