(Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 13/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có Quyết định phân bổ số tiền 400 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi có mục đích của tỉnh, tạm cấp cho Ủy ban Nhân dân các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà để tạm ứng trước cho người dân 50% số tiền bồi thường thiệt hại do bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Theo đó, huyện Phong Điền được phân bổ 48,173 tỷ đồng; huyện Quảng Điền được phân bổ 27,902 tỷ đồng; huyện Phú Vang được phân bổ 137,167 tỷ đồng; huyện Phú Lộc được phân bổ147,256 tỷ đồng và thị xã Hương Trà được phân bổ 39,502 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã trên thực hiện chi trả ứng trước 50% kinh phí bồi thường bảo đảm theo đúng quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc cho biết, các địa phương trong vùng đang niêm yết danh sách theo từng thôn, xã dựa trên số liệu điều tra, thống kê tổng hợp cho 7 nhóm đối tượng thiệt hại do sự cố môi trường biển đã được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt.

Sau 3-5 ngày niêm yết danh sách và giải quyết các khiếu nại (nếu có), việc chi trả kinh phí sẽ được tiến hành.

Mỗi địa phương có thể thành lập từ 1-2 tổ chi trả và thực hiện chi trả với hình thức cuốn chiếu theo địa bàn xã để tạo thuận lợi cho người dân nhận tiền một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài ra, các địa phương có thể mời các ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia tại các buổi chi trả để người dân có thể gửi tiền tiết kiệm dễ dàng khi chưa sử dụng đến nguồn tiền chi trả.

Tinh thần chung của lãnh đạo các địa phương trong tỉnh là phải bảo đảm chi trả tiền đúng đối tượng thiệt hại kê khai đã được phê duyệt, tránh sai sót./.