Tan cang Quy Nhon duoc phep tiep tuc du an xay dung cang container hinh anh 1 Cầu tàu tại Tân Cảng Quy Nhơn. (Ảnh: Ly Kha/TTXVN)

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan về việc triển khai quy hoạch, thực hiện dự án của Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đang triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng container 30.000DWT theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (nhóm 4) được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 mở rộng cảng Quy Nhơn giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn sau năm 2030 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt).

Đến nay, Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã xây dựng xong cầu cảng 200m; đầu tư hai cần cẩu chuyên dùng bốc xếp nhưng chưa xây dựng bãi sau cầu cảng (rộng 7ha) nên hạn chế khả năng khai thác của cảng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đồng ý cho Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn tiếp tục thực hiện dự án theo quy hoạch.

Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn khi thực hiện san lấp bãi sau cầu cảng phải xây dựng hệ thống kè đứng trước rồi mới được san lấp, tránh để bùn cát tràn ra luồng tàu cá, đảm bảo luồng tàu cá ra vào tối thiểu 100m.

[Cảng Quy Nhơn đầu tư 2.500 tỷ đồng tăng năng lực sản xuất]

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn phải công bố công khai quy hoạch, dự án được duyệt, kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện và tuyên truyền cho người dân biết nhằm tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cập nhật, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, kịp thời tham mưu, đề xuất cho Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn chủ phương tiện tàu thuyền và ngư dân ra vào, neo đậu tàu thuyền trong khu vực đảm bảo an toàn, đúng nơi quy định.

Trước đó, ngày 9/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn tạm dừng việc đổ đất đá, xà bần trên diện tích 7ha mặt nước bởi nhiều ngư dân cũng như Ban quản lý cảng cá Quy Nhơn có kiến nghị, lo ngại luồng tàu thuyền ra vào cảng cá bị bồi lấp, việc trú tránh bão cũng bị ảnh hưởng./.

Nguyên Linh (TTXVN/Vietnam+)