Một trong những cửa hàng của Petrolimex đang chuẩn bị điều chỉnh giá xăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giá xăng và các mặt hàng dầu sẽ t​iếp tục đi lên với giá niêm yết mới ​được áp dụng kể từ 15 giờ 00 phút ngày hôm nay 20/11.

[Tăng trở lại, xăng RON 92 có mức trần mới là 18.146 đồng mỗi lít]

Thông báo của liên bộ Công Thương-Tài chính cho biết, trong lần điều chỉnh này mức tăng đối với xăng RON 92 là 434 đồng/lít, xăng E5 tăng 385 đồng/lít.

Ngoài ra, dầu diesel 0,05S tăng 408 đồng/lít, dầu hỏa tăng 419 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 473 đồng/kg.

Liên quan đến Quỹ bình ổn (BOG), mức chi áp dụng với xăng khoáng và xăng E5 là 600 đồng/lít, tăng 300 đồng/lít so với kỳ công bố gần nhất.

Đối với dầu diesel, mức cho là 300 đồng/lít, tăng 50 đồng/lít, dầu hỏa là 400 đồng/lít, tăng 200 đồng/lít và dầu mazút là 350 đồng/kg, tăng 80 đồng/lít so với kỳ công bố ngày 4/11.

Như vậy, xăng RON 92 sẽ có mức trần mới là 18.580 đồng/lít, xăng E5 là 18.243 đồng/lít, dầu diesel 0,05S là 15.019 đồng/lít, dầu hỏa là 13.617 đồng/lít và dầu mazút 3,5S có mức trần mới là 12.382 đồng/kg.

- Biểu đồ giá xăng, dầu tại Petrolimex từ ngày 20/6 đến ngày 20/11:


Đây là lần tăng giá thứ hai liên tiếp của xăng, dầu trong nước. Lần gần đây nhất, ngày 4/11, xăng RON 92 tăng 271 đồng/lít, xăng E5 tăng 224 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S tăng 201 đồng/lít, dầu hỏa tăng 199 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 265 đồng/kg.

Liên quan đến Quỹ bình ổn (BOG), mức chi áp dụng với xăng khoáng và xăng E5 là 300 đồng/lít, dầu diesel là 250 đồng/lít, dầu hỏa là 200 đồng/lít và dầu mazút là 270 đồng/kg.

Sau khi áp dụng quỹ bình ổn, xăng RON 92 sẽ có mức trần mới là 18.146 đồng/lít, xăng E5 là 17.858 đồng/lít, dầu diesel 0,05S là 14.611 đồng/lít, dầu hỏa là 13.198 đồng/lít và dầu mazút 3,5S có mức trần mới là 11.909 đồng/kg.

Khách hàng mua xăng tại một trong những cửa hàng trực thuộc Petrolimex tại Hà Nội