Ngày 22/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 4 về Tam giác phát triển Campụchia-Lào-Việt Nam.

Tham dự hội nghị có các Bộ trưởng Chủ tịch Ủy ban điều phối chung ba nước Võ Hồng Phúc (Việt Nam) Cham Prasidh (Campuchia), Xinlavong Khutphaythun (Lào), lãnh đạo các tỉnh thuộc Tam giác phát triển Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông (Việt Nam), Attapu, Saraval và Sekong(Lào); Ratanakiri, Moldonkiri và Stungteng (Campuchia).

Hội nghị đã quán triệt nội dung Tuyên bố chung của ba Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị cấp cao ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5 tại Vientiane tháng 11/2008 về khu vực Tam giác phát triển.

Nhóm công tác của Ủy ban điều phối chung đã tiến hành rà soát điều chỉnh Tam giác phát triển do phía Việt Nam báo cáo tổng quan về tình hình quy hoạch phát triển và kiến nghị việc cần thiết tiếp tục thực hiện những dự án, chương trình phát triển trong thời gian tới.

Tam giác phát triển khu vực biên giới ba nước gồm lãnh thổ 10 tỉnh Việt Nam, Lào, Campuchia có tổng diện tích tự nhiên 111.000km2 với trên 4,2 triệu dân. Đây là vùng có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái, là những vùng cao nguyên rộng lớn giàu tiềm năng nhưng khai thác còn ít.

Trong thời gian qua, việc đầu tư phát triển khu vực Tam giác đã tạo điều kiện phát triển kinh tế có bước tăng trưởng cao so với tốc đốc độ tăng trưởng bình quân của mỗi nước.

Hệ thống cơ sở hạ tầng bước đầu được hình thành và phát triển, nhất là lĩnh vực giao thông và cấp điện. Từ năm 2004 đến 2009, hệ thống đường giao thông liên kết giữa các địa phương trong khu vực Tam giác phát triển nối thông với cảng biển Việt Nam và các nước trong khu vực làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế-xã hội nội vùng.

Các dự án đầu tư lớn đã được triển khai trong các lĩnh vực thủy điện, khai thác chế biến khoáng sản, trồng cây công nghiệp và chế biến nông sản.

Bước đầu, các địa phương trong khu vực đã tạo cơ chế chính sách thông thoáng thúc đẩy đầu tư thương mại; sự hợp tác được mở rộng, nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi nước trong Khu vực Tam giác phát triển vẫn còn hạn hẹp, việc kêu gọi nguồn hỗ trợ từ bên ngoài còn chậm; chưa xây dựng được cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội so với các vùng khác của mỗi nước.

Việc hợp tác đầu tư trong khu vực còn nhiều bất cập; chính sách thuế, thủ tục đầu tư chưa nhất quán, xuất nhập cảnh còn khó khăn, cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư chung của các dự án.

Trong thời gian tới, ba nước tăng cường hợp tác đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển với chương trình dài hạn và toàn diện; đồng thời xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với luật pháp của mỗi nước và thông lệ quốc tế.

Ba nước xác định lộ trình và và điều kiện thực hiện thông qua các văn bản ký kết ở cấp Chính phủ. Mỗi bên chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về công tác đối ngoại, hợp tác đầu tư và hoạt động thương mại.

Ba nước phối hợp xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, tăng cường xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông, nhà máy điện, cấp nước, cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ… trong khu vực Tam giác phát triển.

Tại hội nghị này, ba vị Bộ trưởng đồng Chủ tịch Ủy ban điều phối đề xuất ý kiến nâng chất lượng trang thông tin điện tử của của Ủy ban điều phối chung.

Các đại biểu dự hội nghị đã hoan nghênh việc tổ chức tốt hoạt động giao lưu của thanh niên các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn các địa phương thường xuyên tổ chức cho các ngành, các doanh nghiệp và cá nhân tăng cường giao lưu.

Từ việc xác định vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, xã hội; đánh giá tinh hình phát triển kinh tế của mỗi vùng miền, hội nghị đã nhất trí đưa vào quy hoạch thêm 3 tỉnh gồm Bình Phước (Việt Nam), Champasak (Lào) và Caroche (Campuchia) vào khu vực Tam giác phát triển trong thời gian tới.

Các đại biểu đã nhất trí Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 5 Tam giác phát triển sẽ được tổ chức vào tháng 3/2010 tại tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng Võ Hồng Phúc, Cham Prasit và Xinlavong Khutphaythun đồng Chủ tịch Ủy ban điều phối Tam giác phát triển đã ký biên bản ghi nhớ về thực hiện những nội dung đã được thông qua tại hội nghị./.

Nguyễn Tiên Tri (Vietnam+)